09-11-2022 Eén jaar na dato.

Terwijl de uitvoering nog vers in het geheugen ligt, is deze levensloopbestendige bungalow alweer bijna een jaar naar alle tevredenheid bewoond. De tijd vliegt voorbij!

07-11-2022 Renovatie van Statenlaan/ Jagerslaan e.o. van start

De renovatie  in de woonwijk Statenlaan/ Jagerslaan e.o. is in volle gang en de eerste woningen zijn al ontdaan van de steigers. De wijk krijgt een fris, nieuw gezicht, met een sterke verbetering van woonkwaliteit.

19-01-2022 Zorgappartementen zijn opgeleverd.

De zorgappartementen binnen het complex van GGz Breburg aan de Heuvelstraat in Dongen zijn opgeleverd en in gebruik genomen. 

Schouwburgring 2A 5038 TL Tilburg T. 013 4681070 info@charcoal.nl www.charcoal.nl