06-07-2023 Gebouw C in de startblokken.

In vervolg op de gerealiseerde wooneenheden voor GGz Breburg in Dongen, wordt in het najaar van 2023 gestart met de uitvoering van Gebouw C. Een compact woongebouw binnen een beschermd woonmilieu omvat 18 wooneenheden en 2 gezamenlijke woonkamers. Het project is samen met Casade en Hendriks Coppelmans Bouwgroep bv ontwikkeld.

09-11-2022 Eén jaar na dato.

Terwijl de uitvoering nog vers in het geheugen ligt, is deze levensloopbestendige bungalow alweer bijna een jaar naar alle tevredenheid bewoond. De tijd vliegt voorbij!

07-11-2022 Renovatie van Statenlaan/ Jagerslaan e.o. van start

De renovatie  in de woonwijk Statenlaan/ Jagerslaan e.o. is in volle gang en de eerste woningen zijn al ontdaan van de steigers. De wijk krijgt een fris, nieuw gezicht, met een sterke verbetering van woonkwaliteit.

Schouwburgring 2A 5038 TL Tilburg T. 013 4681070 info@charcoal.nl www.charcoal.nl