Nieuwbouw 20 appartementen Rode en Witte wijk
Opdrachtgever: Casade Woondiensten
Locatie: Waalwijk
Oplevering: 2005

1e Plaats inzendingen planvisies.

Binnen het plangebied is een axiale stedenbouwkundige structuur ontstaan met een gering hiërarchisch karakter teneinde een herkenbaar buurtgevoel op te wekken. Het plan biedt ruime mogelijkheden voor het verblijven in de openbare ruimte, dit in tegenstelling tot de oorspronkelijke structuur. Een architectonisch uitgangspunt is geweest om binnen de differentiatie aan woning-typologieën een duidelijk herkenbare en eigentijdse beeldtaal te hanteren. Hierdoor gaan de woningen een relatie met elkaar aan, en is een duidelijke en herkenbare stedenbouwkundige cohesie ontstaan: primair vormen lange zichtlijnen in het plan de ruimtelijk bindende factor, waarbij secundair aangebrachte verwijdingen en vernauwingen de identiteit van de verschillende woningtypen op een subtiele wijze versterken.

De “Rode en Witte Wijk” te Waalwijk ontleent haar naam aan de kleuren van de bakstenen gevelmaterialisering van de oorspronkelijke woonbebouwing. De wijk werd begin jaren vijftig in twee delen opgezet, waarbij de Rode Wijk in eengezins- en duplexwoningen werd uitgevoerd.  De Witte wijk werd met een krappe verkaveling in één type arbeiderswoning gerealiseerd. De woningen in de Witte wijk en de duplexwoningen in de Rode wijk voldeden technisch en praktisch niet meer aan de huidige standaard; het was geen reële optie deze woningen nog te renoveren of aan te passen. Door Casade Woondiensten uit Waalwijk werd dan ook besloten om tot volledig vervangende nieuwbouw over te gaan. Als gevolg hiervan kregen wij, na competitie met 3 collega-bureaus, de opdracht om een stedenbouwkundig plan te maken voor het gebied, en hieropvolgend tevens de nieuwe woningen te ontwerpen.

Het stedenbouwkundig plan diende een gedifferentieerd aantal typen woningen te gaan bevatten t.b.v. de huisvesting van senioren, gezinnen, starters en mindervaliden. Uiteindelijk werden 85 grondgebonden woningen en 20 appartementen gerealiseerd binnen een 7-tal hoofdtypologieën. De laatste woningen zijn in het voorjaar van 2005 opgeleverd.

 

Wilhelminapark 18 5041 EB Tilburg T. 013 4681070 info@charcoal.nl www.charcoal.nl