Renovatie Abdijbuurt
Opdrachtgever: Tiwos
Locatie: Tilburg
Oplevering:

Het type woonhuis in de Abdijbuurt in tilburg is in diverse gemeentes in Nederland gebouwd. Deze woningen uit de jaren '60 zijn inmiddels aan een grondige renovatiebeurt toe, ook t.b.v. maatregelen in het kader van de klimaatdoelstellingen en duurzaamheid. Met het project in de Abdijbuurt wordt een eerste aanzet gegeven voor de renovatie van dit type woningen in Tilburg, zorg dat de renovatie slaagt!

De oorspronkelijke doorzonwoningen zijn volledig geoptimaliseerd in hun vormgeving en constructie. In een pilot-woning is onderzocht op welke wijze dit beeld in stand kan worden gehouden, zodanig dat er zo min mogelijk veranderingen zichtbaar zijn, ondanks dat de kozijnen worden vervangen en er een nieuw dakpakket van 20 cm. op de woningen komt te liggen. Inmiddels wordt het ontwerp in de wijk "uitgerold".

Wilhelminapark 18 5041 EB Tilburg T. 013 4681070 info@charcoal.nl www.charcoal.nl